Satysfakcja gwarantowana 100% zadowolenia
 
0
Nie masz produktów w koszyku.

0

Headphone Experts

POSTANOWIENIA OGÓLNE

INEAR.PL (dawniej Sluchawki24.pl) to sklep internetowy, dostępny w domenach: PL.IN-EAR.COM, INEAR.PL oraz  Sluchawki24.pl (zwany dalej stroną WWW), prowadzony przez firmę Alink Multimedia Adrian Jabłoński z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 42 , wpisany do rejestru centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem NIP: 887-171-32-27 oraz REGON: 020458150, z którą klienci mogą się skontaktować pod następującymi adresami e-mail: sklep@inear.pl (również sklep@sluchawki24.pl oraz biuro@alink.com.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 536 012 075, 603 557 101 zwaną dalej Sklepem. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Strony WWW odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zamówienia w naszym sklepie można składać codziennie przez cały rok, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. 


WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Z zakupów w naszym sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie, zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Wysyłając zamówienie poprzez formularz na stronie, zamawiający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zakupów w sklepie, akceptuje jego postanowienia i zasady sprzedaży wynikające z poniższego regulaminu, a także zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad. Podstawowym warunkiem dokonywania zakupów i realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

PŁATNOŚCI I DOSTAWA 

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Cena podana przy produkcie jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku zmian tych cen w naszym sklepie.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2. Zamówiony towar jest wysyłany przez Sklep za pośrednictwem firmy spedycyjnej, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Kupujący w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

4. Towary wysyłane przez Sklep za pośrednictwem Poczty Polskiej, nadawane są za pomocą usługi Paczka48.

5. Zamówienia powyżej 100 zł wysyłamy za 10 zł w przypadku paczki standard lub 15 zł w przypadku paczki express. 

6. W przyadku zaginięcia wysłanej przesyłki oraz informacji od kupującego o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep zwraca Kupującemu usiczone przez niego kwoty w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

7. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności na terenie Polski:

- przelew tradycyjny (przelew na rachunek bankowy),
- płatność przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),
- płatność online/kartą kredytową - obsługiwana przez PayU.

8. Całkowity czas na doręczenie zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu złożenia (opłacenia) zamówienia.


GWARANCJA

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte 24 miesięczną gwarancją dla osób prywatnych i 12 miesięczną gwarancją dla firm.

REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które klient zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić do sklepu reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inear.pl lub sklep@sluchawki24.pl lub pisemnie na adres: Alink Multimedia Adrian Jabłoński ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

2. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzenia należy zgłosić bezzwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy zachować wszelkie reklamowane towary.

4. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sklep, który niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Jeśli Sklep nie wymieni towaru wadliwego lub nie usunie wady, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umowąw sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

5. Kupujący, po ustawowym terminie przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych produktów jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania.

6. Jeżeli otrzymane towary mają wadę, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad lub usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Sklep wymieni towary wadliwe na wolne od wad albu usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogoności dla Kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupujacego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Reklamowane produkty należy dostarczyć do Sklepu wraz z wypełnionym protokołem reklamacji. Przesyłkę należy oznaczyć informacją "REKLAMACJA TOWARU" i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Alink Multimedia Adrian Jabłoński, ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

8. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki na czas transportu.

9. Sklep ustosunkuje się do zgłosznego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

10. Reklamowane towary, odesłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sklep niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

11. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Sklep nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.

ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanaego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary "oświadczenia o odstąpieniu od umowy", o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej sklep@inear.pl (sklep@sluchawki24.pl) lub pisemnie na adres Alink Multimedia Adrian Jabłoński ul. Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

4. Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w konstrukcje lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczjący poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Kupujący przeysła towary z dowodem zakupu (paragon, faktura), kartę gwarancyjną (dla towarów do których taka została wydana) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. 

6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Sklepu.

7. Wszelkie zwracane towary należy oznaczyć informacją "ZWROT TOWARU". Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Alink Multimedia Adrian Jabłoński, Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

8. Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od  umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez kupującego do chwili otrzymania odesłanych produktów do Sklepu lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Sklepu.

OCHRONA DANYCH

1. Sklep gwarantuje scisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochornie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz. 533 ze zm.). Sklep zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

2. Sklep jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wild w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transkacji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczeniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazywanie jego danych osobowych w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych - wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.

3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie materiały znajdujące się na stronach internetowych sklepu służą celom informacyjnym. Opisy produktów, ich właściwości, pojemności, działanie pochodzą od ich producentów (dystrybutorów). 

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/